FOTOGRAF GUSTAV GRÄLL

  • Ali Yusefi för tidningen Motdrag